top of page

Om Historiska Föreningen Lindorme

logo-guldkant-större.png

Historiska Föreningen Lindorme är en allmännyttig ideell förening som bildades i december 2011. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

Vi har vårt säte i Arvika kommun med omnejd- men föreningen är verksam i hela Sverige. Vår huvudsakliga syssla är att åka runt på historiska marknader (främst vikinga- och medeltida)  med våra barnaktiviteter och egenhändigt gjorda produkter.

Vi har även lagt till fornminnesförvaltning som en del i vår dagliga verksamhet då vi ser att behovet kring detta är stort. Många fornminnen håller på att falla i glömska och vi ser det som vårt uppdrag att återställa dem till deras forna glans och informera om områdena och vikten av bevarandet av fornminnen.

 

Drog & Alkoholpolicy

 

Då vi i föreningen jobbar nära barn och ungdomar ser vi det som vårt ansvar att också hålla hårt på användning av droger och alkohol. Vi har tagit fram noga behandlade metoder för att ta hand om och förebygga användning och brukande av droger och alkohol för barn och unga. Hos oss på kontoret kan du hitta mer information om vår policy.

Utdrag ur våra stadgar

 

* Föreningen har sitt säte i Arvika med omnejd

* Föreningen har kalenderåret som räkenskapsår

* Föreningen är religiöst och politiskt obunden

* Årsmötet skall hållas senast under mars månad

Önskar ni mer information om våra stadgar är ni hjärtligt välkomna in till vårt kontor.

Dagliga verksamheten

 

I vår dagliga verksamhet ingår produkttillverkning, mötesdeltagande, spridning av information och även medverkan på historiska marknader runt om i Sverige. 
 

Vi kommer också jobbat mer med fornminnesförvaltningar och sprida information om vikten av att ta hand om dessa områden och bevara för eftervärlden.

Vill ni veta mer? Klicka er in på "projekt" här i menyraden.

bottom of page